Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός

Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός (ΒΜΡ) αντιστοιχεί στο ποσό της ενέργειας που δαπανάται όταν το άτομο βρίσκεται σε ανάπαυση, σε ουδέτερα θερμαινόμενο περιβάλλον. Η ενέργεια που δαπανάται στην περίπτωση αυτή είναι επαρκής για τη λειτουργία βασικών οργάνων. Περίπου το 70% της συνολικής ενεργειακής δαπάνης οφείλεται στις ενεργειακές ανάγκες των ζωτικών μας οργάνων. Ο μεταβολισμός του κάθε ατόμου είναι μοναδικός, εξαιτίας της μοναδικής φυσικής κατασκευής και φυσιολογικής συμεπριφοράς του.

Ο ΒΜΡ μειώνεται με την ηλικία και την απώλεια άλιπης μάζας σώματος. Η αυξημένη μάζα σώματος αυξάνει τον ΒΜΡ. Η εμμηνόπαυση επηρεάζει το μεταβολικό ρυθμό, από τη στιγμή ου διαταράσσεται η ορμονική ισορροπία. Η ασθένεια, η προηγηθείσα κατανάλωση φαγητού και ποτού, η περιβαλλοντική θερμοκρασία και ο βαθμός stress μπορούν να επηρεάσουν την ενεργειακή δαπάνη ενός ατόμου.

Ο ΒΜΡ υπολογίζεται επακριβώς με έμμεση θερμιδομετρία, μετρώντας την ανταλλαγή αερίων κατά τη διαδικασία της αναπνοής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου