Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

β- Διάσπαση-Θεωρία

Η β- διάπαση οφείλεται στο μετασχηματισμό ενός 
Νετρονίου -> Πρωτόνιο Ηλεκτρόνιο και Αντινετρίνο
Ο χρόνος του ελεύθερου Νετρονίου είναι πολύ μικρός, γύρω στα 10λεπτά. 

Η διάσπαση αυτή συμβαίνει σε πυρήνες με Ν/Ζ πολύ μεγάλο (δηλ. τα νετρόνια είναι πολύ περισσότερα των πρωτονίων, πράγμα που τα καθιστά ασταθή.

Γιατί είναι Συνεχές το Φάσμα Ενεργειών;
Η ταχύτητα του β- φτάνει στο 99,95% της ταχύτητας του φωτός με συνεχές φάσμα ενεργειών. Αυτό θα ήταν αδύνατο αν στη διάσπαση υπήρχαν μόνο τα β- και ο ανακρουστικός πυρήνας, καθώς λόγω ΑΔΟ και ΑΔΕ θα έπρεπε να έχουμε μια και μοναδική τιμή για την ταχύτητα του β-. Ο Pauli βρήκε την παραδοχή ταυτόχρονης εκμπομπής ενός άλλου σωματιδιού (νετρίνο-αντινετρίνο). Έτσι η Ενεργεια διαμοιράζεται. Επίσης το νετρίνο-αντινετρίνο λύνει και το πρόβλημα της διατήρησης του σπιν της β- διάσπασης. 

Πως μοιράζεται η Ενέργεια;
Για να γίνει η β- διάσπαση θα πρέπει η ατομική μάζα του πατρικού να είναι > της ατομικής μάζας του θυγατρικού. Η Qβ- θα είναι η ΚΕ των β-, του ανακρουστικού πυρήνα (ή του p+) και του ανιτνετρίνου. Επειδή ο ανακρουστικός πυρήνας έχει πολύ μεγάλη μάζα και το αντινετρίνο πάρα πολύ μικρή (σχεδόν 0,1eV) σχεδόν όλη η ενέργεια της διάσπασης θα πάει στο β- και στο αντινετρίνο. Άρα η Μέγιστη ενέργεια του β-=Qβ-

Π.χ n------>p + e + ν + 0,782MeV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου